language
‫ ‫ תנאי השימוש ‫באתר האינטרנט המופעל על ידי EcoWays‬

‫ תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש שלך באתר האינטרנט www.ecoways.co.il והחומרים הנגישים באתר או ממנו. אנא קרא את התנאים בקפידה לפני כניסתך לאתר ועיין בהם שוב במידת הצורך בעת שתסייר באתר האינטרנט www.ecoways.co.il השימוש באתר משמעו כי אתה מקבל את תנאי השימוש. אם אינך מסכים עם תנאי השימוש, אנא אל תבקר באתר. ‬

סודיות

‫ החלקים באתר www.ecoways.co.il הנגישים באמצעות סיסמה או אמצעי בטיחות אחר מכילים מידע קנייני וסודי בנוגע www.ecoways.co.il הדפסות של קבצי נתונים ומידע טכני ושיווקי נוסף (להלן: "המידע הסודי של www.ecoways.co.il גישתך למידע הסודי של.ecoways.co.il מהווה הסכמה לשמור על מידע זה בסודיות. אתה מסכים לא לשנות, להעביר, למכור, להעתיק, להציג, ליצור מחדש, למסור, להפיץ, לפרסם או לשנות את המידע של האתר. ‬

זכויות קנין רוחני

‫ המידע באתר האינטרנט מוגן בזכויות יוצרים השייכות www.ecoways.co.il מעניקה לך רשות להעתיק את המידע הנ"ל ובלבד שכל עותק (1) נועד אך ורק לצורך מידע ולא למטרות מסחריות, לטובת המוצרים של www.ecoways.co.il, ולא יוכנסו בו שינויים כלשהם; (2) מציג באופן ברור הודעה על זכויות היוצרים והזכויות הקנייניות האחרות כפי שאלה מופיעות במקור; (3) מציג הצהרה לפיה המידע משמש אך ורק באישור www.ecoways.co.il כל הזכויות באתר, לרבות זכויות יוצרים וזכויות קנין רוחני אחרות הינן בבעלות מלאה ובלעדית של www.ecoways.co.il. העיצוב והעימוד של האתר ואלמנטים באתר מוגנים בסימן מסחר ובזכויות יוצרים וכן בחוקים אחרים ואין להעתיק או לחקות אותם, בחלקם או במלואם. אין להעתיק, להפיק מחדש, לשכפל, למכור, למכור מחדש, לבקר, למסור או לנצל בכל דרך אחרת את האתר או כל חלק ממנו, לרבות הלוגו, הגרפיקה, או הדימויים באתר, לכל מטרה מסחרית, למעט אם ניתנה רשות מפורשת על פי תנאי שימוש אלה או אם ניתן אישור מפורש מראש של www.ecoways.co.il.

‬ כתב ויתור

על אף שחברת EcoWays. ניסתה לספק מידע מדויק באתר האינטרנט כשירות למשתמשי האתר, www.ecoways.co.il אינה נוטלת על עצמה כל אחריות ואינה מציגה כל מצג ביחס למידת הדיוק או השלמות של המידע כי שפורסם באתר או ביחס לכל תוצאה של הגישה למידע של. www.ecoways.co.il והשימוש בו. www.ecoways.co.il אינה נוטלת על עצמה כל חבות או אחריות כלפי שום משתמש או צד שלישי ביחס למידע לא מדויק, שגיאות כתיב או שגיאות אחרות או השמטות, מכל סיבה שהיא, במידע של www.ecoways.co.il ובתוכן האתר, או לכל נזק כתוצאה מכך. www.ecoways.co.il רשאית לשנות את התכניות או המוצרים הנזכרים בכל עת ללא הודעה מראש. איזכור של מוצרים או שירותים שאינם של www.ecoways.co.il נועד למטרות מידע בלבד ואינו מהווה תמיכה או המלצה. באתר זה יתכן ויימצא מידע בקשר לתכניות הנוכחיות משתמשים המפרסמים או מעלים חומרים לאתר נושאים באחריות בלעדית לתוכן החומרים. www.ecoways.co.il אינה נושאת בכל אחריות לתוכן של כל הודעה או מידע המפורסם על ידי המשתמשים .לגבי איתותי מסחר, אין בנאמר או נכתב משום יעוץ או המלצה לקנייה / מכירה של ני"ע ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

www.ecoways.co.il אינה נושאת באחריות לתוכן המידע של צדדים שלישיים באינטרנט, גם אם הגישה אליו נעשתה דרך האתר של www.ecoways.co.il. יחד עם זאת, שומרת לעצמה את הזכות, והיא עשויה להשתמש בה או לא להשתמש בה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבדוק, לערוך או למחוק מן השירות כל חומר של צד שלישי אשר לדעת www.ecoways.co.il מהווה חומר בלתי חוקי, פוגע או בלתי הולם מסיבה אחרת.

קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

אתר זה עשוי להכיל מעת לעת קישורים לאתרי אינטרנט המתוחזקים על ידי חברות, פרטים או סוכנויות אחרות, אשר יסופקו לצורכי נוחות למשתמשי האתר www.ecoways.co.il. הקישורים באתר זה יאפשרו לך לעזוב את האתר www.ecoways.co.il. האתרים המקושרים אינם תחת שליטה של www.ecoways.co.il והיא אינה אחראית לתוכנם של האתרים המקושרים או של כל קישור שהם מכילים, או כל שינוי או עידכון של אותם אתרים. www.ecoways.co.il אינה מבקרת או בודקת את התוכן של כל אתר של צד שלישי ולכן הכניסה לאתרים אלה היא באחריותך בלבד.

הדין החל

אתר האינטרנט מקורו בגרמניה והוא מנוהל בה, www.ecoways.co.il מפעילת האתר ,אינה מציגה מצג כלשהו באשר לחוקיות הגישה או השימוש באתר או בחומרים בו מכל מדינה אחרת. כל יצוא או שימוש בחומרים על ידי משתמש חייבים להיות בהתאם לחוקים ולתקנות הגרמניים בדבר יצוא שהינם בתוקף אותה עת, והשימוש מוגבל כאמור לעיל. הגישה במדינות שבהן החומרים בלתי חוקיים אסורה. משתמשים שנכנסים לאתר מחוץ לגרמניה עושים זאת באחריותם בלבד והינם אחראים לשמור על דיני היצוא של שאיגוד האירופי המאוחד החלים אותה עת.

הגבלות על השימוש

‫ EcoWays רשאית לשנות את תנאי השימוש בכל עת. שינויים יפורסמו בעמוד "מידע משפטי" והמשתמשים אחראים לבדוק את העמוד מעת לעת על מנת להבטיח כי הם ממלאים אחר תנאי השימוש. ‬

הפרטיות שלך

באתר www.ecoways.co.il אנחנו מחוייבים לכבד את הפרטיות שלך. אנו מכירים בכך שכאשר אתה בוחר לספק לנו את המידע על עצמך, אתה בוטח בנו שננהג באופן אחראי. לכן הכנו מדיניות פרטיות אשר תגן על המידע האישי שלך. אתה יכול בנוסף לבקר באתר שלנו ולסייר בו מבלי לתת לנו כל מידע אישי על עצמך. אנא קרא את האמור בהמשך לפרטים על שמירת הפרטיות שלנו.

באופן כללי, אתה רשאי לבקר באתר האינטרנט מבלי להזדהות או לחשוף מידע אישי כלשהו. www.ecoways.co.il אוספת מידע על ה-domain של ביקורך באתר על מנת להתאים ולשפר את חוויתך באתר.

פרטיות של ילדים

‫ ecoways.co.il מחוייבת להגן על צורכי הפרטיות של ילדים ואנו מעודדים הורים ואפוטרופסים לקחת חלק פעיל בפעילות המקוונת של ילדיהם. ecoways.co.il אינה אוספת ביודעין מידע מילדים מתחת לגיל 18 והאתר של ecoways.co.il אינו מכוון לילדים מתחת לגיל 18. ‬

בטיחות המידע שלך

בטיחות המידע האישי נמצאת בעדיפות גבוהה של www.ecoways.co.il. אנו מתחזקים את האתר ואת כל הנתונים הקשורים בו בעזרת אמצעי בטיחות טכניים, אדמיניסטרטיביים ופיזיים, על מנת לספק הגנה כנגד אבדן, גישה בלתי מורשית, מחיקה, ניצול לרעה, שינויים וגילוי בלתי ראוי. אין מערכת מחשב או מידע שיכולים להיות מוגנים באופן מלא כנגד כל סכנה אפשרית, אולם www.ecoways.co.il מחויבת לספק אמצעי בטיחות סבירים וראויים על מנת להגן על אתר האינטרנט שלנו והמידע שבו כנגד סכנות צפויות.

המידע שאנו אוספים וכיצד נעשה בו שימוש

בעמודים מסוימים אנחנו נותנים למשתמש את האפשרות לספק לנו פרטי התקשרות, לרבות שם, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני, כנתונים נדרשים. המשתמש נותן את הפרטים לפי רצונו ואנו משתמשים בו בתוך www.ecoways.co.il. אנו לא נספק את המידע לצד שלישי כלשהו. ‫

‫ קישורים לאתרים שאינם של . ecoways.co.il

באתר של ecoways.co.ll יכולים להימצא קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים לנוחותך ולצורך מתן מידע. אם תיכנס לאתרים דרך קישורים אלה, תעזוב את האתר של ecoways.co.il. ecoways.co.il אינה שולטת על אותם אתרים או על שמירת הפרטיות שלהם, שיכול ה להיות שונה מן הנהוג על ידי ecoways.co.il. אנחנו לא תומכים או מציגים מצג כלשהו לגבי אתרים של צדדים שלישיים. הנתונים האישיים שתבחר לתת לצדדים שלישיים שאנם קשורים ecoways.co.il אינו מכוסה על ידי הצהרת הפרטיות של ecoways.co.il. אנחנו ממליצים לך לבדוק את מדניות הפרטיות של כל חברה לפני שתמסור לה את המידע האישי שלך. ישנם צדדים שלישיים שיבחרו לחלוק את המידע האישי עם ecoways.co.il; הדבר מכוסה על ידי מדיניות הפרטיות של אותו צד שלישי.‬‬

בנוגע ל"עוגיות"

"עוגיות "הן פיסות מידע קטנות המאוחסנות על ידי הדפדפן שלך בכונן הקשיח של המחשב שלך. העוגיות שלנו מאפשרות לנו לספק לך שירות אישי יותר. רוב הדפדפנים מקבלים עוגיות באופן אוטומטי, אבל בדרך כלל אתה יכול לשנות את הגדרות הדפדפן כדי למנוע זאת, אם אתה מעדיף שלא לאחסן את המידע לשימוש עתידי.

שינויים בהצהרה זו

אם יהיו עדכונים בתנאי הצהרת הפרטיות של www.ecoways.co.il, נפרסם שינויים אלה ונעדכן את תאריך העידכון במסמך זה, כדי שתוכל תמיד לדעת איזה מידע מקוון אנחנו אוספים, איך אנחנו משתמשים בו ואיזה אפשרויות יש לך. לגבי שינויים משמעותיים בהצהרה ו, www.ecoways.co.il תיתן הודעה ללקוחות שיושפעו מכך.‬‬ ‫

יצירת קשר

אם יש לך שאלות או הערות כלשהן לגבי הצהרת הפרטיות שלנו, צור איתנו קשר בדואר אלקטרוני בכתובת info@ecoways.de עם המלים "מדיניות פרטיות" בשורת הנושא.
אוגוסט 2009

open
EnglishDeutschHebrew